• Λεωφόρος Βουλιαγμένης Δάφνη
  • 211 800 33 02
  • sales@tcp.gr
Team Manager – mini ERP

Team Manager – mini ERP στην κατηγορία Web Design & Development

Τι είναι το Team Manager;

team-managerΤο Team Manager είναι ένα mini σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) για μικρές επιχειρήσεις, το οποίο ενσωματώνει εσωτερικές και εξωτερικές πληροφορίες διαχείρισης σε ένα σύστημα. Τα συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning System) συνδυάζουν τη διαχείριση πωλήσεων, υπηρεσιών, πελατειακών σχέσεων, αλλά και γενική λογιστική και ταμειακή διαχείριση κλπ. και αυτοματοποιούν τις δραστηριότητες αυτές με μία εφαρμογή λογισμικού.

Το Team Manager χρησιμεύει ως σπονδυλική στήλη για μια επιχείρηση. Ενσωματώνει βασικές επιχειρηματικές και διοικητικές διαδικασίες και παρέχει μια καθολική εικόνα για τη λειτουργία της επιχείρησης.

 

Χρησιμοποιώντας μια βάση δεδομένων για την αποθήκευση των πληροφοριών, συγκεντρώνει στοιχεία για:

  • το ανθρώπινο δυναμικό
  • τις επιχειρησιακές λειτουργίες,
  • τις οικονομικές συναλλαγές, αλλά και
  • πληροφορίες για τα προϊόντα, την κίνησή τους κλπ.

Το Team Manager προσφέρει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην επιχείρηση, συγκεντρωμένες σε ένα σύστημα. Καθίσταται έτσι δυνατός ο έλεγχος της κινητικότητας των διάφορων τμημάτων και της παραγωγικότητάς τους αλλά και η επικοινωνία μεταξύ τους. Οι διαδικασίες, οι οποίες γίνονται με αυτοματοποιημένο τρόπο, απαιτούν την ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, περιορίζοντας κατά πολύ τις πιθανότητες ανθρώπινου λάθους.

Με το σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού για μικρές επιχειρήσεις της tcp.gr Project, η επιχείρησή σας μπορεί να βελτιώσει την οργάνωση και τον προσανατολισμό των δραστηριοτήτων της, και να εξομαλύνει τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών και επιχειρησιακών λειτουργιών της. Ταυτόχρονα μπορείτε να ελέγξετε και να αυξήσετε την παραγωγικότητα της επιχείρησης παρακολουθώντας την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των επιχειρηματικών σας κινήσεων. Σας προσφέρουμε τα κατάλληλα εργαλεία και τις τεχνικές για να οργανώσετε και να διοικήσετε την επιχείρησή σας ανάλογα με τις ανάγκες σας, ακολουθώντας τις συνεχείς εξελίξεις στο χώρο της αγοράς και της ζήτησης.