• Λεωφόρος Βουλιαγμένης Δάφνη
 • 211 800 33 02
 • sales@tcp.gr
Update Outlook B.M.S. Academy: Για εκδόσεις Martial Arts, Dance Academy και Fitness Space

Update Outlook B.M.S. Academy στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Οι εφαρμογές αναβαθμίστηκαν στην έκδοση 1.0.0.2 και είναι διαθέσιμες για download σε όλους τους πελάτες μας μέσα από την περιοχή πελατών. Εναλλακτικά μπορείτε απλά να ανοίξετε το πρόγραμμα και το update γίνεται μόνο του. Το update αφορά τις εκδόσεις Martial Arts, Dance Academy και Fitness Space. Έγιναν μερικές αλλαγές για καλύτερη διαχείριση των τμημάτων. Αναλυτικά η έκδοση περιλαμβάνει.

 • Εγγραφή μαθητών.
 • Δημιουργία καθηγητών με διαφορετικό μισθολόγιο.
 • Δημιουργία τμημάτων.
 • Πρόγραμμα τμημάτων συσχετισμένα με τους καθηγητές και τους μαθητές.
 • Καταγραφή παρουσιών μαθητών.
 • Ώρες δεδουλευμένων και υπολογισμός μισθού των καθηγητών.
 • Υπολογισμός Φ.Π.Α. ανά τρίμηνο.

Επικείμενα updates στην επόμενη έκδοση (1.0.0.3).

 • Ένωση με Outlook B.M.S. Freelancer για έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων.
 • Ένωση με Outlook B.M.S. Scope για συγχρονισμό των τιμολογίων και αποδείξεων με το λογιστήριο.
 • Ένωση με την ιστοσελίδα σας (για όσους έχουν αγοράσει την επέκταση Outlook B.M.S. Web Portal)