• Δάφνη 17237
  • 211 800 33 02
  • sales@tcp.gr
Αναβάθμιση android app aek1924
You are here: Home \ Ανακοινώσεις \ Αναβάθμιση android app aek1924

Διορθώθηκαν τα bugs που προέκυψαν μετά την αναβάθμιση του android lolipop.