• Λεωφόρος Βουλιαγμένης Δάφνη
 • 211 800 33 02
 • sales@tcp.gr
Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Γενικά
Η ιστοσελίδες www.tcp.gr και clients.tcp.gr αποτελούν διαδικτυακούς τόπους της tcp.gr Project – Θεόδωρος Σ. Τασσόπουλος, η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως TCP.GR PROJECT, που εδρεύει στη Δάφνη, Γυμναστηρίου 29, Τ.Κ. 17237 και παρέχει υπηρεσίες Διαδικτύου (σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων, ονοματοδοσία και φιλοξενία ιστοσελίδων).

Οι όροι και προϋποθέσεις που ακολουθούν, αφορούν στη χρήση των ιστοχώρων από τους επισκέπτες και στην παροχή υπηρεσιών από την TCP.GR PROJECT. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου της TCP.GR PROJECT, δεν συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μην περιηγείται στο περιεχόμενο των σελίδων των ιστοτόπων και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται από την TCP.GR PROJECT.

Για λόγους διευκόλυνσης, στη συνέχεια ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας της TCP.GR PROJECT θα αποκαλείται «πελάτης», ακόμα και αν δεν έχει προβεί ή δε σκοπεύει να προβεί σε αγορά των παρεχόμενων από την εταιρεία υπηρεσιών.

Aποδοχή Όρων Χρήσης
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρει η TCP.GR PROJECT, υποδηλώνουν την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων από την πλευρά του πελάτη. Ο πελάτης συμφωνεί ότι για οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους και τα αρμόδια δικαστήρια. Η TCP.GR PROJECT διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά βούληση και χωρίς άλλη προειδοποίηση πλην της ανακοινώσεως στο χώρο αυτό των κανόνων που αφορούν το περιεχόμενο των σελίδων των χρηστών της και είναι στην ευθύνη του πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα ιστοσελίδα.

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο και θα κρατήσει μακριά από κάθε ευθύνη, χρηματική διεκδίκηση και απώλεια την TCP.GR PROJECT, θα καταβάλλει σε αυτή κάθε χρηματικό κόστος συν τις δικηγορικές αμοιβές και θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση φέρει o ίδιος λόγω των πράξεων του ή υλικού που δημοσιεύθηκε μέσω της TCP.GR PROJECT με ή και χωρίς τη συναίνεση του.

Η χρήση των ιστοχώρων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τους ιστοχώρους σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους της TCP.GR PROJECT.
Με την επίσκεψη και περιήγηση των ιστοχώρων ο χρήστης/πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει τους γενικούς όρους χρήσης που αναφέρονται στην παρούσα σελίδα και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της παρούσας σελίδας, απαγορεύεται η χρήση των ιστοχώρων.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών των ιστοχώρων της TCP.GR PROJECT που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στην ιστοσελίδα, ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στην TCP.GR PROJECT και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού χώρου και αφορούν στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτού, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην TCP.GR PROJECT και τυχόν τρίτους δικαιούχους αυτών.

Πέραν της απλής και απευθείας ανάγνωσης προς ενημέρωση ο κάθε επισκέπτης των ιστοχώρων της TCP.GR PROJECT απαγορεύεται να αντιγράψει, διανέμει, αναπαράγει, εμπορευθεί, μεταδώσει, μεταβιβάσει, χρησιμοποιήσει και αναδημοσιεύει το περιεχόμενο του με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της TCP.GR PROJECT.

Υποχρεώσεις και Ευθύνες της TCP.GR PROJECT
Η επικοινωνία μεταξύ TCP.GR PROJECT και πελάτη θα γίνεται κατά κύριο λόγο ηλεκτρονικά, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) και μέσω ανακοινώσεων που η TCP.GR PROJECT θα τοποθετεί στις ιστοσελίδες της (www.tcp.gr και clients.tcp.gr). Ο πελάτης με το παρόν συμφωνεί να επικοινωνεί με την TCP.GR PROJECT ηλεκτρονικά και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των μερών θα θεωρείται ότι καλύπτει πλήρως τις εκ του νόμου προϋποθέσεις του έγγραφου τύπου.

Η TCP.GR PROJECT σε τακτά χρονικά διαστήματα αναβαθμίζει τις εγκατεστημένες εφαρμογές/προγράμματα που υπάρχουν στους servers της έτσι ώστε να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας και να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις αυτών. Ο πελάτης οφείλει να ενημερώνει ανάλογα τον κώδικα των ιστοσελίδων του προκειμένου να είναι συμβατός με τους servers της TCP.GR PROJECT. Η TCP.GR PROJECT δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκύψει από τις αντίστοιχες αναβαθμίσεις.

Η TCP.GR PROJECT δεν επιφέρει υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές, ούτε γενική υποχρέωση αναζήτησης των γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Δεν επεμβαίνει, ούτε τροποποιεί το αποθηκευμένο υλικό. Εάν μια δικαστική ή διοικητική αρχή διατάξει την απόσυρση υλικού, αποσύρεται άμεσα το υλικό και η πρόσβαση σε αυτό καθίσταται αδύνατη.

Η TCP.GR PROJECT δεν φέρει καμία εξουσία ή έλεγχο σε κανέναν από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της.

Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει παραπομπές μέσω συνδέσμων σε ιστοχώρους τρίτων όπου ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτούς με δική του ευθύνη χωρίς η TCP.GR PROJECT να φέρει καμία ευθύνη και καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενο αυτών.

Ανωτέρα Βία
Η TCP.GR PROJECT δεν ευθύνεται σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης κατά την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, που οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας. Ανωτέρα βία συνιστά κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούληση της TCP.GR PROJECT που είναι αντικειμενικά απρόβλεπτο και δεν είναι δυνατό να προληφθεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, όπως ενδεικτικά: πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, απεργίες, βλάβες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, εμφάνιση ιών και άλλα.

Η TCP.GR PROJECT καταβάλλει διαρκή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού της χώρου είναι σε κάθε χρονική στιγμή ακριβείς, άρτιες και ενημερωμένες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η TCP.GR PROJECT δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στους πελάτες αυτής ή σε τρίτους από τη χρήση του διαδικτυακού της τόπου, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και του περιεχομένου που είναι αναρτημένο σε αυτόν. Επιπρόσθετα, η TCP.GR PROJECT καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας, των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς. η TCP.GR PROJECT δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στους πελάτες της ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των προαναφερθέντων.

Η TCP.GR PROJECT δεν υποχρεούται να παρέχει στον πελάτη πρόσθετη τεχνική υποστήριξη. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάλογο αίτημα από τον πελάτη, είναι στην ευχέρεια της TCP.GR PROJECT να ανταποκριθεί ή όχι στο αίτημα αυτό και η TCP.GR PROJECT μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει την παροχή αυτής της υπηρεσίας, χωρίς καμία ευθύνη ή υποχρέωση από μέρους της TCP.GR PROJECT . Η TCP.GR PROJECT δε φέρει επιπλέον καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή ηθική βλάβη υποστεί ο πελάτης από τη μη παροχή πρόσθετης τεχνικής υποστήριξης.

Η TCP.GR PROJECT μπορεί να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής της σχέσης μας ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους.

Υποχρεώσεις του Πελάτη
Ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοχώρων, υπηρεσιών και όποιου περιεχομένου της TCP.GR PROJECT προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη στη χρήση αυτών και η TCP.GR PROJECT δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης.
Ο πελάτης δεν πρέπει να παρεμποδίζει τις υπηρεσίες σε κανένα χρήστη ή δίκτυο της TCP.GR PROJECT (Service attacks) και να μην προκαλεί εσκεμμένες προσπάθειες υπερφόρτωσης των υπηρεσιών του δικτύου (οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιέχει ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα με σκοπό να καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία λογισμικού ή εξοπλισμού).

Η TCP.GR PROJECT αποκλείει οποιαδήποτε επικοινωνία με δίκτυα από τα οποία έχει προηγηθεί κακόβουλη ενέργεια. Ο πελάτης κατανοεί ότι δεν μπορεί να έχει πρόσβαση από και προς τέτοιου είδους δίκτυα μέσω των υπηρεσιών της TCP.GR PROJECT κατά οποιοδήποτε τρόπο (αποστολή/παραλαβή μηνυμάτων, ανταλλαγή δεδομένων κτλ).

Η TCP.GR PROJECT προστατεύει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη των ιστοχώρων της που τυχόν υποβάλλονται προς την TCP.GR PROJECT και τα οποία οικειοθελώς ο χρήστης χορηγεί σε αυτήν, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική νομοθεσία και μόνο για την ανάπτυξη της πελατειακής σχέσης . Ο πελάτης οφείλει να διατηρεί και να ενημερώνει τα προσωπικά του δεδομένα ώστε να διατηρούνται ακριβή και έγκυρα και σε περίπτωση αλλαγής τους, έχει την υποχρέωση να διορθώνει τα στοιχεία αυτά. Όταν η πρόσβαση του επισκέπτη/πελάτη σε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες των ιστοχώρων της TCP.GR PROJECT απαιτούν την χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password), τότε ο ίδιος ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον για διαρροή σε τρίτους ή παράνομη χρήσης αυτών των δεδομένων.

Όλη η επικοινωνία μεταξύ του πελάτη και της TCP.GR PROJECT γίνεται μέσω του email που ο πελάτης δηλώνει κατά την εγγραφή του στην TCP.GR PROJECT και το οποίο ο πελάτης οφείλει να το ελέγχει τακτικά και να μην είναι σε λίστες spam αλληλογραφίας. Επίσης οφείλει να φροντίσει τα emails της TCP.GR PROJECT να μην είναι μπλοκαρισμένα από τον αντίστοιχο πάροχο του και να περιλαμβάνονται στη λίστα με τους αποδεκτούς αποστολείς του. Υποχρέωση της TCP.GR PROJECT είναι να αποστέλλει οποιοδήποτε email επικοινωνίας σε αυτό και μόνον το email και είναι ευθύνη του πελάτη η επιτυχής παραλαβή του.

Ο πελάτης οφείλει να διαφυλάσσει των κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του, προκειμένου να αποτρέψει μια οποιαδήποτε ανεπιθύμητη πρόσβαση στον λογαριασμό του. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δραστηριότητα προέρχεται από τον λογαριασμό του εκτός και αν αποδειχθεί ότι έχει πέσει θύμα πειρατείας.

Σε περίπτωση που ο πελάτης προμηθεύεται από την TCP.GR PROJECT υπηρεσίες που θα χρησιμοποιηθούν από τρίτο πρόσωπο ή ενεργεί γενικά για λογαριασμό τρίτου προσώπου δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει την πλήρη εξουσιοδότηση από το πρόσωπο αυτό να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του και οι ενέργειες του είναι σε γνώση του τρίτου προσώπου.(πχ καταχώρηση προσώπου επαφής με στοιχεία τρίτου για καταχώρηση domain, συνδρομή φιλοξενίας για φιλοξενία domain τρίτου προσώπου ή στοιχεία τιμολόγησης). Επίσης, αναγνωρίζει ότι λαμβάνει όλες τις ενημερώσεις και αναλαμβάνει να ενημερώνει σχετικά το πρόσωπο που εκπροσωπεί.

Η TCP.GR PROJECT κρατά backups των server για λόγους αποκατάστασης τους, αλλά δεν δίνεται καμία εγγύηση για την ακεραιότητα αυτών. Ο πελάτης έχει την ευθύνη να διατηρεί τοπικά αντίγραφα του περιεχομένου και όλων των απαιτούμενων πληροφοριών. Όλα τα ονόματα των αρχείων τα οποία δημοσιεύονται και φυλάσσονται στους servers της TCP.GR PROJECT θα πρέπει να αποτελούνται αποκλειστικά από πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες, χωρίς κενά. Σε περίπτωση επαναφοράς website από backup, ονόματα αρχείων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων: www.tcp.gr και clients.tcp.gr

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των δικτυακών τόπων www.tcp.gr και clients.tcp.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του εγχώριου Δικαίου αναφορικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί έως τώρα με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Προεδρικά Διατάγματα 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Νόμου 2819/2000. Ακολουθούνται επιπρόσθετα οι σχετικές διατάξεις και οδηγίες του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και του διαδικτύου, καθώς και της Ελληνικής Νομοθεσίας που δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως, ώστε να καλύπτει κάθε πιθανή περίπτωση, οι παρόντες όροι διατυπώνονται με κάθε επιφύλαξη. Η TCP.GR PROJECT φροντίζει να διατηρεί τους παρόντες όρους ενημερωμένους με τις ισχύουσες διατάξεις ή ρυθμίσεις και σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους αυτούς μετά από ενημέρωση των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου και στα όρια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των διαδικτυακών τόπων της TCP.GR PROJECT, δεν συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί και να μην περιηγείται στο περιεχόμενο των σελίδων των ιστοτόπων. Ο επισκέπτης ευθύνεται επίσης για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτου προσώπου χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή αναληθών ή ανακριβών στοιχείων με σκοπό την παραπλάνηση ή και εξαπάτηση που μπορεί να οδηγήσει τον προσβληθέντα σε ποινική δίωξη.

Για την εγγραφή του χρήστη στις ιστοσελίδες της TCP.GR PROJECT και την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτές, ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης, Διεύθυνση φυσικού προσώπου, Έδρα επιχείρησης, ΤΚ, Τηλέφωνο, E-mail, Fax, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Πόλη και Χώρα.
Αν ο χρήστης καταχωρήσει κάποιο όνομα χώρου (domain name), μέρος των στοιχείων αυτών κοινοποιούνται στην αντίστοιχη Αρχή Διαχείρισης ονομάτων, δηλαδή στην Ε.Ε.Τ.Τ., στο Eurid και στον ICANN, μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας, ENOM.

Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο. Η TCP.GR PROJECT μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή ή για άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.
Αν ο χρήστης των υπηρεσιών που παρέχονται από την TCP.GR PROJECT, χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα για τις συναλλαγές του με την TCP.GR PROJECT , η κάρτα χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται από το server της TCP.GR PROJECT στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη της σελίδας και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του. Ένα cookie δεν μπορεί να διαβάσει δεδομένα από τον υπολογιστή του χρήστη ή να ανιχνεύσει αρχεία cookie που έχουν δημιουργηθεί από άλλα sites και δεν προκαλεί βλάβη στο σύστημά του. Υπάρχουν δύο κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται ευρέως, τα μόνιμα και τα session cookies. Τα session cookies διατηρούν την πληροφορία που χρειάζεται ένας χρήστης και ο φυλλομετρητής του για την περιήγησή του σε ένα site. Έχουν μικρή διάρκεια ζωής και διαγράφονται μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που ο χρήστης εγκαταλείπει τους ιστότοπους. Η TCP.GR PROJECT χρησιμοποιεί session cookies για να διατηρεί συνδεδεμένους τους χρήστες της ιστοσελίδας για όλη τη διάρκεια που βρίσκονται σε αυτή, ώστε να μπορούν να εκτελούν συγκεκριμένες ενέργειες μέσω του site της, όπως καταχώρηση νέων domain names, ανανέωση των domain και συνδρομών που έχετε στην κατοχή τους, ενημέρωση των στοιχείων τους και άλλα. Χρησιμοποιούνται επίσης Google cookies, με στόχο την ανίχνευση της κίνησης των χρηστών σε διάφορες σελίδες των sites της, με σκοπό τη συλλογή στατιστικών στοιχείων μέσω του Google Analytics και για λόγους Marketing. Ο προσδιορισμός των περιοχών των sites που έχουν μεγαλύτερη χρησιμότητα και ενδιαφέρον για τους χρήστες, επιτρέπει στην TCP.GR PROJECT να ιεραρχήσει την προτεραιότητα μελλοντικών αναβαθμίσεων και βελτιώσεων σε αυτό.

Οι επισκέπτες των ιστοσελίδων της TCP.GR PROJECT μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή που χρησιμοποιούν ώστε να ενημερώνονται για την αποστολή cookie ή για να τα απορρίπτουν. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να περιηγηθούν στο site της TCP.GR PROJECT ανώνυμα, δεν έχουν την δυνατό όμως να προχωρήσουν σε εγγραφή ή να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχει η TCP.GR PROJECT . Για να αποκτήσουν ολοκληρωμένη πρόσβαση σε αυτές, θα πρέπει να ενεργοποιήσουν εκ νέου τα cookies. Επιπρόσθετα, η Google παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν τα Google cookies, μέσω του Διαχειριστή Προτιμήσεών της, www.google.com/settings/ads/onweb, από την ενότητα Προτιμήσεις Διαφημίσεων.

Γενικά
Η TCP.GR PROJECT διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των πελατών και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο. Η TCP.GR PROJECT θα γνωστοποιήσει τα περιεχόμενα των emails και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών της μόνο σε περίπτωση που υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές για διαλεύκανση υποθέσεων παραβίασης της νομοθεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση η TCP.GR PROJECT θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές και θα παράσχει κάθε είδους διευκόλυνση για την αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων. Η TCP.GR PROJECT διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο χρήστης, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Επιπλέον, είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχει αποστείλει ο χρήστης για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Όροι Χρήσης για Ονόματα Χώρου

Η TCP.GR PROJECT παρέχει υπηρεσίες καταχώρησης ονομάτων χώρου στους πελάτες της με την προϋπόθεση οι πελάτες να συμφωνούν και ακολουθούν τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της TCP.GR PROJECT ότι κάποιος πελάτης έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους, η TCP.GR PROJECT έχει το δικαίωμα να παγώσει τον λογαριασμό/καρτέλα του συγκεκριμένου πελάτη, να αφαιρέσει τους nameservers των domain που έχει υπό την διαχείριση του έτσι ώστε αυτά να μην είναι σε λειτουργία και τέλος να αποστείλει τους κωδικούς εξουσιοδότησης των domain στον πελάτη για να μπορέσει ο τελευταίος να μεταφέρει εντός 7 ημερών τα ονόματα σε άλλο καταχωρητή.

Με κάθε καταχώρηση ονόματος χώρου ο πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες forwarding και full dns control που η TCP.GR PROJECT προσφέρει δωρεάν. Αν ο πελάτης ενεργοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες για κάποιο domain, η TCP.GR PROJECT δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα και το περιεχόμενο της σελίδας στην οποία ανακατευθύνεται το domain. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν η ανακατεύθυνση γίνεται σε σελίδες νόμιμου περιεχόμενου σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία, δεν περιέχουν πορνογραφικό, ρατσιστικό και γενικά ανήθικο υλικό και δεν θίγονται συμφέροντα τρίτων.

Δεν μπορεί να γίνει καμία επιστροφή χρημάτων (σε πιστωτική κάρτα ή με μετρητά) όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατοχύρωσης, ανανέωσης ή μεταβίβασης ονομάτων χώρου.
Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν μεταξύ του πελάτη ή και τρίτων προσώπων με την TCP.GR PROJECT, εφόσον δεν επιλυθούν σε φιλικό επίπεδο, θα δοθούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο. Η TCP.GR PROJECT έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, λόγους απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών ή ανωτέρας βίας.

.GR Domains:

Αντικείμενο
Η TCP.GR PROJECT παρέχει στον πελάτη υπηρεσίες Καταχωρητή ονομάτων χώρου (domain name) , σύμφωνα με την υπ. Αριθμό 268/73(Φ.Ε.Κ. 161/31-12-2002) απόφαση της ΕΕΤΤ.

Υποχρεώσεις Της TCP.GR PROJECT
Η TCP.GR PROJECT υποχρεούται να παρέχει τη κάθε φορά συμφωνηθείσα υπηρεσία σύμφωνα με τους κανόνες και τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ.
Η TCP.GR PROJECT τηρεί την διασφάλιση των στοιχείων του πελάτη και την μη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων.
Η TCP.GR PROJECT υποχρεούται να ενημερώνει τον πελάτη για οποιαδήποτε κοινοποίηση πληροφορίας από την ΕΕΤΤ ή το Μητρώο που αφορά το αντίστοιχο .gr όνομα χώρου.
Σε περιπτώσεις που εμπλέκεται η απόφαση της ΕΕΤΤ (αιτήσεις για καταχώρηση, μεταβίβαση κλπ.), η μόνη υποχρέωση και ευθύνη της TCP.GR PROJECT είναι να αποστείλει την αντίστοιχη αίτηση στο Μητρώο. Η TCP.GR PROJECT δεν εγγυάται ότι η αίτηση θα έχει θετικό τελικό αποτέλεσμα καθώς αυτό εναπόκειται μόνο στην θετική απόφαση της ΕΕΤΤ.

Υποχρεώσεις του Πελάτη
Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει την TCP.GR PROJECT για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του.
Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει τα τέλη που αναγράφονται στο δικτυακό τόπο της TCP.GR PROJECT ακόμα και αν απορριφθεί η αίτηση από την ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση μη εξόφλησης των οφειλών του προς την TCP.GR PROJECT εντός των ημερομηνιών που προβλέπονται κάθε φορά, η υποβολή της αίτησης θεωρείται ως μη υποβληθείσα.
Ο πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που του παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των τηλεπικοινωνιών και η οποιαδήποτε παράνομη χρήση από την μεριά του, επιφέρει ποινικές και αστικές κυρώσεις.

Χρέωση Υπηρεσιών
Ο πελάτης χρεώνεται για τις υπηρεσίες που του παρέχονται με βάση τον τιμοκατάλογο της TCP.GR PROJECT, τον οποίο η TCP.GR PROJECT τροποποιεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι τιμές επιβαρύνονται με 24%, 16% ή 0% Φ.Π.Α κατά περίπτωση.
Ο τιμοκατάλογος είναι δημοσιευμένος στον δικτυακό τόπο της TCP.GR PROJECT και οι τιμές συμπεριλαμβάνουν τα τέλη που αποδίδονται από την TCP.GR PROJECT στην ΕΕΤΤ. Ο πελάτης οφείλει να εξοφλεί τις υποχρεώσεις του προς την TCP.GR PROJECT κατά την υποβολή της αίτησης και σύμφωνα πάντα με τους τρόπους πληρωμής που συμφώνησε με την TCP.GR PROJECT. Η TCP.GR PROJECT εκδίδει και αποστέλλει τα αντίστοιχα παραστατικά στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον πελάτη.

Ειδικοί Όροι
Κατά την υποβολή οποιασδήποτε αίτησης προς την ΕΕΤΤ ο πελάτης δηλώνει ότι:

 • Τα στοιχεία που δηλώνει στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή.
 • Δεν παραβιάζει εν γνώσει του δικαιώματα τρίτων.
 • Δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (σε περίπτωση νομικού προσώπου).
 • Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά υπηρεσία που θα χρησιμοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο ή γίνεται για λογαριασμό τρίτου προσώπου έχει την πλήρη εξουσιοδότηση από το πρόσωπο αυτό να χρησιμοποιεί τα στοιχεία του και οι ενέργειες του είναι σε γνώση του τρίτου προσώπου.

Διάρκεια Ονόματος – Ανανέωση
Η εκχώρηση μπορεί να ανανεώνεται διαρκώς για περιόδους δύο (2), τέσσερα (4), έξι (6), οκτώ (8), δέκα (10) ετών κάθε φορά με την καταβολή των αντίστοιχων τελών. Με τη λήξη της περιόδου εκχώρησης ή της ανανέωσης το όνομα χώρου με κατάληξη .gr απενεργοποιείται από το Μητρώο χωρίς προηγούμενη απόφαση της ΕΕΤΤ.

Καταχώρηση
Κατά την καταχώρηση ενός ονόματος χώρου .gr ο καταχωρούμενος δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:

 1. Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή
 2. Δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
 3. Αν το μεταβλητό Πεδίο Ονόματος χώρου δευτέρου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα των γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΒ του παρόντος), είναι ο Αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 4. Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .com.gr, ασκεί εμπορική δραστηριότητα
 5. Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .net.gr, είναι πάροχος υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Internet Service Providers – ISPs) ή πάροχος δικτύων
 6. Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .org.gr, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός
 7. Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .edu.gr, είναι εκπαιδευτικός οργανισμός
 8. Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gov.gr, είναι κυβερνητικός οργανισμός

Μεταβίβαση
Με βάση απόφασης της ΕΕΤΤ, επιτρέπεται η μεταβίβαση ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr. Ο μεταβιβάζων μεταβιβάζει τα δικαιώματα του στο πρόσωπο στο οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Ο πελάτης που επιθυμεί τη μεταβίβαση του δικαιώματός και το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η μεταβίβαση πρέπει να υποβάλλουν στην TCP.GR PROJECT την αίτηση μεταβίβασης.

Σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ο μεταβιβάζοντας δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 1. Μεταβιβάζει το συγκεκριμένο όνομα χώρου στον αποδεχόμενο της μεταβίβασης.

Σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ο αποδεχόμενος της μεταβίβασης δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 1. Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή
 2. Δεσμεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο (μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
 3. Σε περίπτωση Ονομάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, φέρει την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο Κοινόχρηστο Όνομα χώρου που συνθέτει το μη Μεταβλητό πεδίο
 4. Ο μέχρι σήμερα Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr είναι νομικό πρόσωπο, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οποίου Φορέα επέρχεται σύμφωνα με σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτει εν προκειμένω, λόγω πχ συγχωνεύσεως δια απορροφήσεως, μετατροπής ΑΕ σε ΕΠΕ, απόσχισης κλάδου κλπ
 5. Σε περίπτωση αλλαγής Ονοματεπώνυμου του Φορέα λόγω καθολικής διαδοχής, είμαι νόμιμος κληρονόμος του Φορέα. Εν προκειμένω επισυνάπτει σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα. Τα εκάστοτε προβλεπόμενα στο δικτυακό τόπο της TCP.GR PROJECT τέλη για τη μεταβίβαση.

Αλλαγή Επωνυμίας
Κατά την αλλαγή επωνυμίας ενός ονόματος χώρου .gr ο καταχωρούμενος δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι :

 1. Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή
 2. Δεσμεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο (μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
 3. Παρά την αλλαγή της επωνυμίας του ως Φορέας του Ονόματος Χώρου υπάρχει ταυτοπροσωπία μεταξύ του παλιού και του νέου Φορέα ως ανωτέρω δηλώνεται. Εν προκειμένω επισυνάπτει σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.

Αλλαγή Καταχωρητή
Κατά την αλλαγή καταχωρητή ενός ονόματος χώρου .gr ο καταχωρούμενος δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι :

 1. Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή
 2. Έχει εκπληρώσει άπασες τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στον παλαιό καταχωρητή, όσον αφορά το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου για το οποίο αιτείται την αλλαγή καταχωρητή
 3. Δεσμεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο (μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων) Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αλλαγής καταχωρητή ο κωδικός εξουσιοδότησης αλλάζει σε νέο τυχαίο κωδικό. Στην συνέχεια ο πελάτης οφείλει να αλλάξει τον κωδικό εξουσιοδότησης με κωδικό της δικής του επιλογής από το περιβάλλον διαχείρισης. Ο Νέος κωδικός εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη δήλωση για το ίδιο Όνομα Χώρου ή για άλλο Όνομα Χώρου που έχει προς τον ίδιο ή προς διαφορετικό καταχωρητή και περιέχει στοιχεία πέραν των αλφαριθμητικών για λόγους ασφαλείας.

Μεταβολή Στοιχείων
Ο καταχωρούμενος οφείλει να έχει ενημερωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του. Κατά την αλλαγή των στοιχείων ο καταχωρούμενος δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι :

 1. Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή
 2. Δεσμεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο (μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)

Χρέωση Υπηρεσιών
Ο πελάτης χρεώνεται για τις υπηρεσίες που του παρέχονται με βάση τον τιμοκατάλογο της TCP.GR PROJECT, τον οποίο η TCP.GR PROJECT τροποποιεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι τιμές επιβαρύνονται με 24%, 16% ή 0% Φ.Π.Α κατά περίπτωση.

Ο τιμοκατάλογος είναι δημοσιευμένος στον δικτυακό τόπο της TCP.GR PROJECT.
Το κόστος της υπηρεσίας είναι το κόστος κατοχύρωσης του ονόματος, ανάλογα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο καταχώρησης ονομάτων. Στο κόστος αυτό δεν συνυπολογίζεται το ποσοστό έκπτωσης που μπορεί να υπάρχει στο λογαριασμό του πελάτη.

Ο πελάτης χρεώνεται το κόστος της υπηρεσίας τη στιγμή που υποβάλλει την παραγγελία του.
Καθώς η υπηρεσία περιλαμβάνει κατοχύρωση ονόματος σε μελλοντικό χρόνο, εάν κατά τη χρονική στιγμή της κατοχύρωσης ο σχετικός τιμοκατάλογος έχει αναπροσαρμοσθεί, ο πελάτης θα κληθεί να καταβάλει τη χρηματική διαφορά. Εάν η διαφορά είναι υπέρ του πελάτη, θα του επιστραφεί το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε αυτή.

Ενεργοποίηση Υπηρεσίας – Διάρκεια χρήσης
Η υπηρεσία ενεργοποιείται μετά από υποβολή αίτησης και την οικονομική τακτοποίηση αυτής από τον πελάτη. Σε περίπτωση που παρέλθουν τρεις (3) ημέρες από την υποβολή της αίτησης μέχρι την οικονομική τακτοποίηση, η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα. Σε περίπτωση που υποβληθούν ταυτόχρονα περισσότερες από μία παραγγελίες για τη χρήση της υπηρεσίας για το ίδιο όνομα χώρου, προτεραιότητα έχει αυτή η οποία θα τακτοποιηθεί οικονομικά πρώτη.

Όταν ενεργοποιηθεί η υπηρεσία για ένα όνομα χώρου, δεν μπορεί να υποβληθεί παραγγελία εκ νέου για τη χρήση της υπηρεσίας αυτής για το ίδιο όνομα από τον ίδιο ή άλλο πελάτη.
Η υπηρεσία παραμένει ενεργή τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του ονόματος για το οποίο χρησιμοποιήθηκε.

Σε περίπτωση που το όνομα χώρου καταστεί διαθέσιμο, αλλά δεν κατοχυρωθεί επιτυχώς, είτε γιατί κατοχυρώθηκε από άλλη TCP.GR PROJECT είτε γιατί ανανεώθηκε από τον τρέχοντα ιδιοκτήτη του ιδιοκτήτη, τότε ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει ακύρωση της υπηρεσίας και χρήση του ποσού που έχει καταβάλει για άλλο όνομα ή υπηρεσία. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν ζητήσει ακύρωση της υπηρεσίας, η υπηρεσία συνεχίζει να ισχύει και παρακολουθεί το όνομα έως ότου αυτό κατοχυρωθεί ή ακυρωθεί η υπηρεσία από τον πελάτη.

Όροι χρήσης pre-registration
Ο πελάτης αποδέχεται ότι η TCP.GR PROJECT σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί την κατοχύρωση του domain στον πελάτη, καθώς η απονομή ενός domain στον τελικό του δικαιούχο εξαρτάται από τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει το αρμόδιο μητρώο. Η TCP.GR PROJECT καμία ευθύνη δε μπορεί να φέρει για την επιτυχή ή όχι κατοχύρωση του ονόματος.

Το κόστος της αίτησης προκατοχύρωσης αποτελείται από δύο σκέλη: το τέλος κατοχύρωσης του ονόματος, το οποίο εξαρτάται από το όνομα και την κατάληξή του και το κόστος υποβολής της αίτησης προκατοχύρωσης. Το κόστος υποβολής της αίτησης καλύπτει διαχειριστικά έξοδα και δεν είναι δυνατό να επιστραφεί στον πελάτη. Σε περίπτωση αποτυχίας κατοχύρωσης του domain, στον πελάτη επιστρέφεται μόνο το τέλος κατοχύρωσης του domain.

Όροι χρήσης υπηρεσίας ID Protect
Η υπηρεσία ID Protect είναι μια συνδρομητική υπηρεσία, που παρέχεται μετά από σχετική παραγγελία του πελάτη και πληρωμή των ανάλογων τελών και για το χρονικό διάστημα που επιλέγει ο πελάτης.
Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις καταλήξεις ονομάτων, των οποίων τα Μητρώα υποστηρίζουν τη χρήση αυτής.

Με τη χρήση της υπηρεσίας, τα παρακάτω στοιχεία του πελάτη θα είναι εμπιστευτικά και δε θα μπορούν να προβληθούν δημόσια σε αναζητήσεις (“αναζητήσεις whois”): ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου και fax.

Παρότι ο πελάτης δεν θα εμφανίζεται σε δημόσιες αναζητήσεις σαν ιδιοκτήτης του domain, παρόλα αυτά θα εξακολουθεί να έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα πάνω στο domain, όπως η μεταβίβαση, η μεταφορά σε άλλο καταχωρητή ή η σύνδεση του ονόματος με χώρο φιλοξενίας. Θα διατηρεί επίσης τη δυνατότητα να ελέγχει και να τροποποιεί όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το όνομα αυτό, καθώς και να το ανανεώνει κατά την ημερομηνία λήξης του.

Εκτός από τα δικαιώματά του, ο πελάτης διατηρεί και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχύρωση του ονόματος, όπως αυτές περιγράφονται σε προηγούμενη παράγραφο. Ο πελάτης διατηρεί επίσης την ευθύνη για την επίλυση οποιωνδήποτε χρηματικών ή νομικών υποχρεώσεων μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του ονόματος αυτού.

Η υπηρεσία μπορεί να ανανεωθεί κατά τη λήξη της, για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο πελάτης. Ο πελάτης λαμβάνει σχετικές ενημερώσεις πριν από τη λήξη της υπηρεσίας. Εάν μέχρι την ημερομηνία λήξης της η υπηρεσία δεν ανανεωθεί, απενεργοποιείται αυτόματα και χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Φιλοξενία Ιστοσελίδων
H TCP.GR PROJECT μέσω του δικτυακού τόπου, διαθέτει χώρο στο σκληρό δίσκο αποκλειστικά για δική της χρήση διακομιστών (servers), οι οποίοι διανέμουν στο Internet το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό και την ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών. Ο έτερος συμβαλλόμενος (πελάτης), προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο από την TCP.GR PROJECT εικονικό διακομιστή.

Για την χρήση των υπηρεσιών της TCP.GR PROJECT απαιτούνται οι στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού του υπολογιστή και του Internet.
Ο πελάτης θα πρέπει να κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία και διατήρηση του πακέτου φιλοξενίας. Η TCP.GR PROJECT δεν υποχρεούται να παρέχει αυτές τις γνώσεις, πέρα των υπηρεσιών που ο πελάτης επιλέγει να του προσφερθούν. Ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι το υλικό που θα δημοσιεύσει στον sever θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται επιπλέον επεξεργασία από την TCP.GR PROJECT H TCP.GR PROJECT διαθέτει προς χρήση στον πελάτη τον συμφωνημένο χώρο και γνωστοποιεί στον πελάτη τον κωδικό πρόσβασης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία με τους οποίους μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ο πελάτης υποχρεούται να αλλάξει άμεσα τον κωδικό πρόσβασης με κωδικό δικής του επιλογής που μόνο αυτός θα γνωρίζει και να μην γνωστοποιήσει ποτέ τον κωδικό πρόσβασης για κανένα λόγο σε οποιονδήποτε τρίτο.

O πελάτης αναγνωρίζει ότι το Internet δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν ελέγχεται από κανέναν, έτσι η TCP.GR PROJECT δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης του Internet θα έχει πρόσβαση στον server οποιαδήποτε στιγμή. H TCP.GR PROJECT θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο server να είναι διαθέσιμος ευρύτατα και με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές.

O πελάτης συμφωνεί ότι η κύρια χρήση του account του θα έχει ως σκοπό την παρουσίαση ιστοσελίδων web (εταιρικών ή προσωπικών) και όχι τις υπόλοιπες βοηθητικές υπηρεσίες που προσφέρονται με το account του όπως η διανομή αρχείων σε τρίτους στο Internet μέσω web ή FTP ή τη λειτουργία mailing list, εκτός και αν ρητά συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.

Η πολιτική ασφαλείας για τους servers της TCP.GR PROJECT είναι έτσι σχεδιασμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των sites του συνόλου των πελατών και όχι να εξυπηρετεί τυχόν μεμονωμένες και ιδιαίτερες ανάγκες.

Επειδή σε κάθε server φιλοξενούνται πάνω από ένα site, δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ρυθμίσεων ασφαλείας ή παραχώρηση προνομίων προς κάποιον χρήστη, όπως για παράδειγμα η κατάργηση ασφαλούς λειτουργίας της php, όταν αυτό θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια όλων των υπόλοιπων χρηστών του server. Όταν ο πελάτης έχει αμφιβολίες για το αν η εφαρμογή που θέλει να φιλοξενήσει δεν είναι συμβατή με τις ρυθμίσεις ασφαλείας, τότε οφείλει να επικοινωνήσει με την TCP.GR PROJECT πριν την ενεργοποίηση της συνδρομής και να ζητήσει σχετικές διευκρινίσεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ζητήσει μεταγενέστερες τροποποιήσεις σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της εφαρμογής του.

Η TCP.GR PROJECT δεν φέρει καμία ευθύνη από την διαγραφή, μεταποίηση ή καταστροφή αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στους servers της TCP.GR PROJECT καθώς και για την διακοπή παροχής της υπηρεσίας λόγω ατυχημάτων. Σε περίπτωση ατυχήματος η TCP.GR PROJECT οφείλει να καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να συνεχιστεί η παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.
Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που προκαλούνται στο σύστημα από κακή χρήση του είτε με αυτοσκοπό την πρόκληση βλάβης, είτε τυχαία. Σε κάθε περίπτωση η TCP.GR PROJECT διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που προέρχεται από πρόκληση βλάβης λόγω κακής χρήσης του συστήματος.

Περιεχόμενο
Απαγορεύεται ρητά η χρήση των υπηρεσιών της TCP.GR PROJECT για οποιαδήποτε μη νόμιμο σκοπό περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου, πειρατικού περιεχομένου, αρχείων προερχομένων από κλοπή, αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την απαραίτητη άδεια του εκδότη και την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, αποστολή μαζικής αλληλογραφίας χωρίς την έγκριση των ληπτών και την αναφορά στην ταυτότητα του αποστολέα. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί (ή προτρέπει τους επισκέπτες των σελίδων του μέσω links) σε σελίδες με περιεχόμενο ή πρακτικές που εμπίπτουν στα παραπάνω, μπορεί να οδηγηθεί σε άμεση διακοπή της συνεργασίας με την TCP.GR PROJECT, η οποία μπορεί και να δικαιώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία από τη μη σωστή χρήση των υπηρεσιών της.

Πιο αναλυτικά οι χρήστες των υπηρεσιών της TCP.GR PROJECT απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιούν τους web servers της TCP.GR PROJECT για δημοσίευση περιεχομένου:

 • Αντίθετου στην ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. υβριστικό, που προσβάλει την δημόσια αιδώ, που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα (copyright), είναι ανάρμοστο για άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών κλπ).
 • Πορνογραφικού, ρατσιστικού και γενικά ανήθικου σύμφωνα με τα ήθη της Ελληνικής κοινωνίας αλλά και της κοινότητας του Internet περιεχομένου (π.χ. serial ή registration numbers από εμπορικά προγράμματα, cracker utilities, συμβουλές για spamming κλπ).
 • Παραπομπών σε χώρους με υλικό που απαγορεύεται η τοποθέτησή του στην TCP.GR PROJECT.
 • Σελίδες οποιουδήποτε περιεχομένου αν αυτές έχουν διαφημιστεί με ανάρμοστο τρόπο μέσα στο Internet (spamming κλπ)

Η TCP.GR PROJECT δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των λογαριασμών των χρηστών της και δεν εγγυάται για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από αυτές.
Για οποιοδήποτε υλικό, ο πελάτης δημοσιεύσει και φιλοξενεί στους servers της TCP.GR PROJECT δια των υπηρεσιών της, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και συγκεκριμένα για οποιαδήποτε δημοσίευση έχει έννομες συνέπειες, ή επιφέρει περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη στην TCP.GR PROJECT ή σε τρίτους. Για οποιαδήποτε ηθική βλάβη ή ζημιά προκληθεί δια των υπηρεσιών της TCP.GR PROJECT, από την δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο χρήστης/πελάτης.

Χρήση Πόρων
Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.

Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης του server τίθεται το 10% των συνολικών πόρων του server. Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται στο account του πελάτη ξεπερνούν σε σταθερή βάση την κατανάλωση του 10% των συνολικών πόρων του server, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες. Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες διεργασίες προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του server και είναι εις βάρος των υπολοίπων πελατών, η TCP.GR PROJECT διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις διεργασίες χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση του πελάτη.

Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους της TCP.GR PROJECT, ώστε αυτό να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η TCP.GR PROJECT διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.

Σε περίπτωση που η χρήση πόρων όπως αυτού της μέγιστης μηνιαίας διακίνησης δεδομένων ξεπεράσει τα όρια που περιλαμβάνονται στο account του πελάτη, η TCP.GR PROJECT διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το κόστος της επιπλέον κατανάλωσης από το υπόλοιπο του λογαριασμού φιλοξενίας του πελάτη αναπροσαρμόζοντας την ημερομηνία λήξης του account του ή να διακόψει προσωρινά την λειτουργία του έως ότου ο πελάτης συμφωνήσει με την TCP.GR PROJECT για την συνέχεια λειτουργίας του λογαριασμού και τις οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες.

Πολιτική ορθής χρήσης
Οι υπηρεσίες φιλοξενίας (πακέτα web hosting) που βρίσκονται στις ενότητες “Για προσωπικές ιστοσελίδες”, “Για τη μικρή επιχείρηση” και “Για τη μεγάλη επιχείρηση” του site clients.tcp.gr αποτελούν υπηρεσίες κοινόχρηστης φιλοξενίας ιστοσελίδων (Shared website hosting), δηλαδή οι πόροι κάθε server που χρησιμοποιείται για τις υπηρεσίες αυτές διαμοιράζονται μεταξύ των websites που φιλοξενούνται σε αυτόν. Οι χρήστες αυτών των υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχονται από την TCP.GR PROJECT μοιράζονται το χώρο στο δίσκο, το bandwidth, αλλά και την επεξεργαστική ισχύ (CPU) καθώς και τη διαθέσιμη μνήμη (RAM) του server. Οι υπηρεσίες shared hosting που παρέχει η TCP.GR PROJECT αφορούν την φιλοξενία προσωπικών ή εταιρικών sites, τα οποία χρησιμοποιούν πόρους που δεν ξεπερνούν αυτούς ενός συνηθισμένου site.

Οι υπηρεσίες shared hosting δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία websites με ιδιαίτερα μεγάλη επισκεψιμότητα (portals, blogs, fora, ειδησεογραφικά sites κ.α.), websites με web εφαρμογές με μεγάλες ανάγκες σε πόρους ή μεγάλο αριθμό multimedia αρχείων (εικόνα, ήχο, video) ή websites μεγάλων επιχειρήσεων ή οργανισμών. Οι υπηρεσίες shared hosting δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για file sharing, media (video/audio) streaming, φιλοξενία αρχείων πολυμέσων μεγαλύτερων από 10MB, game servers, αυτόνομα processes, εγκατάσταση εφαρμογών banner exchange, εκτέλεση spiders και daemons ή εφαρμογές bit torrent, track ή client.

Τα πακέτα shared hosting μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία ενός ή περισσότερων sites ανάλογα με τις παροχές του εκάστοτε πακέτου, δεν προορίζονται όμως για μεταπώληση αλλά για τη φιλοξενία των προσωπικών ή εταιρικών sites του πελάτη.

Για την ομαλή και απρόσκοπτη παροχή όλων των υπηρεσιών, αναφορικά με τους πόρους για τους οποίους δεν γίνεται καταγραφή (unmetered storage space, bandwidth, websites, email accounts, ftp accounts και άλλα), επισημαίνεται ότι κανένα από τα websites που φιλοξενούνται σε κάποιο από τα πακέτα shared hosting δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% των πόρων του server.

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να διατηρεί στο server της TCP.GR PROJECT έως δύο (2) αντίγραφα ασφαλείας (backup) των αρχείων ή εφαρμογών που φιλοξενεί στο server αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, η TCP.GR PROJECT διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει τα επιπλέον αντίγραφα, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος mailbox για τους λογαριασμούς αλληλογραφίας (email λογαριασμούς) είναι 250 MB. Η TCP.GR PROJECT διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο της αλληλογραφία προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία του server και την προστασία των υπόλοιπων χρηστών του.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος βάσης δεδομένων είναι 500MB, ενώ κάθε βάση μπορεί να περιέχει έως 500 πίνακες και κάθε πίνακας μπορεί να περιέχει το πολύ έως 500.000 εγγραφές.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα sites παραβιάζει κάποιους από τους προηγούμενους όρους, ή δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του server ή στα websites άλλων πελατών, η TCP.GR PROJECT δύναται να περιορίσει τους πόρους του site αυτού σε 10GB χώρο στο δίσκο και 100GB traffic ή διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του. Σε περίπτωση που η λειτουργία του website αυτού συνεχίσει να παραβιάζει τους όρους χρήσης της υπηρεσίας ή δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του server για αρκετό χρονικό διάστημα, η TCP.GR PROJECT ενημερώνει τον πελάτη για τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα ή για τη μεταφορά του site του σε VPS ή Dedicated Serve, ανάλογα με τις ανάγκες φιλοξενίας αυτού του website.

Προεγκατεστημένες Εφαρμογές– Scripts
Η TCP.GR PROJECT δεν προσφέρει στα πακέτα φιλοξενίας της τη δυνατότητα αυτόματης εγκατάστασης προγραμμάτων/εφαρμογών Ανοιχτού Κώδικα (Open Source).

Email
Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση του email του και ότι η μέση κίνηση των email που διακινεί μέσω του server είναι μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής κίνησης ενός μέσου χρήστη του Internet. Η TCP.GR PROJECT δεν προσφέρει υπηρεσίες smtp και συνιστά στους πελάτες της να χρησιμοποιούν τους servers των internet services providers τους για την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί server της TCP.GR PROJECT για την αποστολή email, ο αριθμός των email που μπορούν να αποσταλούν ανά συνδρομή φιλοξενίας ανέρχεται στα 100 emails ανά ώρα, ενώ ο μέγιστος αριθμός emails που μπορούν να σταλούν ανά 24ωρο είναι 1000 emails (emails πάνω από 1000 δεν αποστέλλονται και διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα). Η TCP.GR PROJECT δεν προσφέρει υπηρεσίες Mailing lists για μαζική αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας νόμιμης και μη.

Η TCP.GR PROJECT συνιστά το μέγεθος των λογαριασμών email να μην ξεπερνά τα 200MB. Tο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για κάθε mailbox είναι 500ΜΒ. Σε περίπτωση που το όριο των 500MB ξεπεραστεί, η TCP.GR PROJECT δεν δύναται να εγγυηθεί την ορθή λειτουργία του λογαριασμού.

Απαγορεύονται αυστηρά και αποτελούν λόγο άμεσου τερματισμού του account τα παρακάτω:

 1. Αποστολή μηνυμάτων μαζική ή μη, σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει την παραλαβή των μηνυμάτων (spamming).
 2. Εγγραφή σε mailing list κάποιου παραλήπτη χωρίς την έγκριση του.
 3. Διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων sites που φιλοξενούνται σε server της TCP.GR PROJECT μέσω spamming κατά οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο, ακόμη και αν η αποστολή των μηνυμάτων έγινε εκτός των server της TCP.GR PROJECT.

Η πολιτική της TCP.GR PROJECT σε θέματα spamming έχει μηδενική απόκλιση. Στην πρώτη αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming, το account από το οποίο προκλήθηκε η αποστολή των μηνυμάτων τίθεται άμεσα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (suspended) μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν και καλείται ο πελάτης να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 24 ωρών το account διαγράφεται χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Πολιτική Αντιγράφων Ασφαλείας
Η TCP.GR PROJECT διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας (backups) για δική της αποκλειστικά χρήση. Τα αντίγραφα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για επαναφορά του περιεχομένου ενός server, σε περίπτωση αστοχίας αυτού. Ο πελάτης φέρει την ευθύνη να λαμβάνει και να διατηρεί δικά του αντίγραφα του περιεχομένου του πακέτου hosting του. Η επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας από την TCP.GR PROJECT μετά από αίτημα του πελάτη είναι χρεώσιμη πράξη και ολοκληρώνεται μετά από την καταβολή του σχετικού αντιτίμου από τον πελάτη. Η TCP.GR PROJECT δύναται να επιχειρήσει την επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας μετά από σχετικό αίτημα του πελάτη, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί για την ορθότητα αυτής.

Ενεργοποίηση – Ανανέωση
Η ενεργοποίηση του account του πελάτη γίνεται μετά την καταβολή του τιμήματος της συνδρομής φιλοξενίας. Η ανανέωση του λογαριασμού φιλοξενίας γίνεται αυτόματα κατά την λήξη της συνδρομής και για το ίδιο χρονικό διάστημα με αυτό της αρχικής συνδρομής με προϋπόθεση ότι θα έχει καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής μέχρι την ημερομηνία λήξης της συνδρομής.

Η TCP.GR PROJECT οφείλει να υπενθυμίσει στον πελάτη την λήξη της συνδρομής μέσω email τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες πριν και να τον ενημερώσει για τις εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής του αντιτίμου ανανέωσης της συνδρομής του.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του αντιτίμου ανανέωσης, την επομένη της λήξης της συνδρομής το account του πελάτη τίθεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας για 7 ημέρες, ενώ παράλληλα αποστέλλεται και νέα ειδοποίηση. Αν εντός των ημερών αυτών δεν καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής ή δεν υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά του πελάτη και διευθέτηση του ζητήματος, το account διαγράφεται οριστικά.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, ο πελάτης πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν να προβεί σε νέα χρέωση της πιστωτικής του κάρτας. H TCP.GR PROJECT δεν ανανεώνει αυτόματα τις συνδρομές μέσω πιστωτικών καρτών με επαναχρέωση της πιστωτικής κάρτας. Οποιαδήποτε πληρωμή προς την TCP.GR PROJECT γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας αφορά μια και μοναδική χρέωση.

Διακοπή Συμφωνητικού
Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η TCP.GR PROJECT δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την TCP.GR PROJECT σε περίπτωση παραβάσεως των όρων χρήσης από τον πελάτη. H TCP.GR PROJECT διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες της κατά βούληση και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που μπορεί να προκύψουν λόγω του τερματισμού ενός account.

Εγγύηση
Τα πακέτα Κοινόχρηστης Φιλοξενίας Ιστοσελίδων (Shared Website Hosting) της TCP.GR PROJECT συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 15 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας. Αν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών της TCP.GR PROJECT, μπορεί μέσα σε 15 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται στον πελάτη το συνολικό πόσο της συνδρομής του.

Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (αγορά domain name, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 15η μέρα της συνδρομής. Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα πακέτα ενοικίασης εικονικών διακομιστών και όχι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών από την TCP.GR PROJECT.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Αναγνώριση Πελάτη
Για την αναγνώριση πελάτη, χρησιμοποιούνται δύο μοναδικά στοιχεία, το email του λογαριασμού πελάτη και ο κωδικός πρόσβασης. Και τα δύο στοιχεία εισάγονται από τον πελάτη κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα της TCP.GR PROJECT και μπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή και όσες φορές ο πελάτης επιθυμεί. Πρόσβαση στο λογαριασμό που έχει δημιουργήσει ο πελάτης έχει μόνον ο ίδιος, και μόνο μέσω των στοιχείων που έχει προσδιορίσει ο ίδιος. Επιπρόσθετα, η TCP.GR PROJECT έχει λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την αποφυγή διαρροών των στοιχείων αυτών, κατά συνέπεια, αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης των από τρίτα πρόσωπα είναι ο πελάτης. Η TCP.GR PROJECT συνιστά, για λόγους ασφαλείας, να γίνεται τακτική αλλαγή του κωδικού ασφαλείας και να αποφεύγεται η χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης, κατά τη δημιουργία νέου κωδικού πρόσβασης απαιτείται η χρήση τόσο χαρακτήρων, όσο και αριθμών.

Ασφάλεια Συναλλαγών
Το ηλεκτρονικό εμπόριο, διέπεται από τις ίδιες αρχές που ρυθμίζουν τις συμβατικές συναλλαγές. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω των ιστοχώρων της TCP.GR PROJECT διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών, είναι αυτονόητη. Κάθε σχετική πληροφορία που διαβιβάζεται στην TCP.GR PROJECT από τους πελάτες της είναι εμπιστευτική και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μη διαρροή αυτών. Επιπλέον, χρήση των πληροφοριών αυτών γίνεται μόνο στο πλαίσιο που κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η TCP.GR PROJECT δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία πελατών της, παρά μόνο σε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Για την προσωπική τους ασφάλεια, οι πελάτες θα πρέπει επίσης να διαχειρίζονται τις πληροφορίες που τους παρέχονται από την TCP.GR PROJECT ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην τις αποκαλύπτουν σε τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση χρήσης πιστωτικών καρτών για την πραγματοποίηση συναλλαγών με την TCP.GR PROJECT, η TCP.GR PROJECT σε καμία περίπτωση δεν διατηρεί αρχείο με τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των πελατών της και σε καμία περίπτωση δε δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά, για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν της ολοκλήρωσης της εκάστοτε συναλλαγής.

Πολιτική τιμών
Οι τιμές που αναγράφονται στους ιστότοπους της TCP.GR PROJECT είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει η εκάστοτε συναλλαγή, οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%, 16%, ή 0%. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη, η TCP.GR PROJECT θεωρεί ότι οι συναλλαγές που θα ακολουθήσουν εμπίπτουν στην κανονική κατηγορία και επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%. Σε περίπτωση που ο πελάτης πληροί τα κριτήρια να ενταχθεί είτε στην κατηγορία μειωμένου φόρου, είτε να διεξάγει ενδοκοινοτική συναλλαγή, με απαλλαγή από ΦΠΑ, οφείλει να ενημερώσει σχετικά την TCP.GR PROJECT, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής.

Η TCP.GR PROJECT διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογό της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών της, πέραν της σχετικής ανάρτησης στους ιστοτόπους της. Οποιαδήποτε αλλαγή στις τιμές, ισχύει από τη χρονική στιγμή που πραγματοποιείται και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Κάθε αγορά υπηρεσίας κοστολογείται με την τιμή που ισχύει τη δεδομένη χρονική στιγμή και είναι αναρτημένη στον τιμοκατάλογο της TCP.GR PROJECT. Η πληρωμή για την αγορά υπηρεσίας γίνεται προκαταβολικά. Τυχόν έξοδα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής (για παράδειγμα προμήθειες τραπεζών), επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Επιπρόσθετα, για να εκτελεστεί μια παραγγελία, θα πρέπει ο πελάτης να έχει τακτοποιήσει οικονομικά το κόστος της παραγγελίας στο σύνολό του. Παραγγελίες δεν μπορούν να εκτελεστούν με προκαταβολή ή με μερική καταβολή χρημάτων.

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα ή Paypal
H TCP.GR PROJECT προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμής για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει στον πελάτη μέσω πιστωτικών καρτών και μέσω Paypal. Ο πελάτης αφού κατά τη διάρκεια της παραγγελίας του επιλέξει σαν τρόπο πληρωμής τη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας, μεταφέρεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας Eurobank, όπου εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του. Η κάρτα χρεώνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που έχει επιλέξει. Η παραπάνω διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής και σε κανένα στάδιο αυτής τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη δεν γνωστοποιούνται σε εμάς η σε οποιονδήποτε τρίτο, πλην της τράπεζας Eurobank που είναι εξουσιοδοτημένη να επεξεργάζεται τις online συναλλαγές της TCP.GR PROJECT.
Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της παραγγελίας ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να πληρώσει μέσω του Paypal λογαριασμού του. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας ή Paypal, για την αποφυγή φαινομένων ηλεκτρονικής απάτης, απαραίτητη είναι η εδραίωση καλής πίστης μεταξύ του πελάτη και της TCP.GR PROJECT. Για το λόγο αυτό, κατά την πρώτη συναλλαγή του πελάτη με την TCP.GR PROJECT μέσω πιστωτικής κάρτας ή Paypal, ενδέχεται να χρειαστεί να προβεί η TCP.GR PROJECT σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους για την εξακρίβωση της ορθότητας, της εγκυρότητας και της νομιμότητας όλων των στοιχείων που ο πελάτης παρέχει στην TCP.GR PROJECT. Σε αυτή την περίπτωση, η παραγγελία του πελάτη δεν εκτελείται έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας ή του Paypal λογαριασμού του πελάτη γίνεται μια και μόνο φορά. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την TCP.GR PROJECT δεν ανανεώνονται κατά τη λήξη τους με αυτόματη χρέωση. Πριν τη λήξη των υπηρεσιών, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά και αν το επιθυμεί μπορεί να προχωρήσει σε ανανέωση των υπηρεσιών ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία.

Πληρωμή με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό.
Για τους πελάτες που δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση πιστωτικής κάρτας υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, μετρητά στα γραφεία της TCP.GR PROJECT). Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, ο πελάτης οφείλει να θέσει σαν αιτιολογία για την συναλλαγή τον κωδικό της παραγγελίας, τον οποίο έχει λάβει στο email με τα υπόλοιπα στοιχεία της παραγγελίας. Τυχόν έξοδα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί παρέχονται από την TCP.GR PROJECT μόνο για πληρωμή μέσω κατάθεσης σε κατάστημα τραπέζης ή online μεταφορά από λογαριασμό τραπέζης στον αντίστοιχο λογαριασμό της TCP.GR PROJECT στην ίδια τράπεζα (πχ από Eurobank σε Eurobank). Οι λογαριασμοί αυτοί δεν μπορούν να δεχθούν πληρωμές μέσω εμβάσματος. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να κάνει πληρωμή μέσω εμβάσματος από τράπεζα εκτός των Eurobank, Alpha, Πειραιώς και Εθνική, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με την TCP.GR PROJECT και να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες. Τέλος, ο πελάτης μετά από κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, οφείλει να ενημερώσει την TCP.GR PROJECT, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email ή fax, για τον κωδικό της συναλλαγής και το κατάστημα της τράπεζας στο οποίο έγινε η πληρωμή.

Εκτέλεση παραγγελιών
Οι παραγγελίες που πληρώνονται με πιστωτική κάρτα επιτυχώς εκτελούνται αυτόματα από το σύστημα, εφόσον αυτό είναι εφικτό ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στην παραγγελία, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα συνεργαζόμενα δίκτυα (μητρώα, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου) λειτουργούν κανονικά.
Σε περίπτωση εξόφλησης παραγγελίας με διαφορετικό τρόπο (πληρωμή σε κατάστημα τραπέζης, τραπεζική εντολή, μεταφορά σε λογαριασμό, web-banking) ή σε περίπτωση αποτυχίας εκτέλεσης της παραγγελίας μετά από πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας (παραδείγματος χάριν λόγω μη διαθεσιμότητας ή δυσλειτουργίας μητρώων ή λοιπών συνεργαζόμενων δικτύων), η εκτέλεση της παραγγελίας γίνεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά από ενημέρωση του πελάτη σχετικά με την πληρωμή, όπως αναφέρεται και σε προηγούμενη παράγραφο.

Παραστατικά
Το παραστατικό για τις συναλλαγές μέσω της TCP.GR PROJECT παραλαμβάνεται από τον πελάτη από την έδρα της TCP.GR PROJECT ή αποστέλλεται μέσω courier με επιβάρυνση του πελάτη.
Παραστατικά εκδίδονται είτε στα στοιχεία της καρτέλας πελάτη που έχει δηλώσει ο πελάτης κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα της TCP.GR PROJECT, είτε ( σε περίπτωση παραγγελίας ονοματοδοσίας ) στα στοιχεία του ιδιοκτήτη του domain στο οποίο αφορά η συγκεκριμένη συναλλαγή, εφόσον ο πελάτης ενεργεί με εξουσιοδότηση για λογαριασμό τρίτου προσώπου και καταχωρεί ονόματα χώρου στα στοιχεία τρίτου προσώπου.