• Λεωφόρος Βουλιαγμένης Δάφνη
  • 211 800 33 02
  • sales@tcp.gr
Google Analytics

Google Analytics στην κατηγορία Internet Marketing

Google AnalyticsΤι είναι το Google Analytics;

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία της Google που προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα ενός website. Το χρησιμοποιούμε για να παρακολουθήσουμε την πορεία της ιστοσελίδας, όσον αφορά στον αριθμό επισκεπτών ανά ημέρα/μήνα κλπ, αλλά και στις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες αυτοί διαμοιράζονται.

Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των κινήσεων marketing και προσφέρει αντικειμενικές πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για την ιστοσελίδα, όπως ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς εσωτερικές σελίδες, πόσο χρόνο αφιέρωσαν οι χρήστες σε κάθε μία από αυτές, ποιες προσφορές προσέλκυσαν περισσότερους χρήστες, ποιες λέξεις κλειδιά (keywords) έφεραν τους περισσότερους επισκέπτες και πολλά άλλα. Με τον τρόπο αυτό αποκτούμε μια πλήρη εικόνα για την πορεία της ιστοσελίδας αλλά και την αποτελεσματικότητα μιας πιθανής διαφημιστικής εκστρατείας, και προσαρμόζουμε τις κινήσεις marketing αναλόγως, εξασφαλίζοντας το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για την προώθηση της επιχείρησης στο διαδίκτυο.